Từ 01/7/2021, sẽ thu phí rác sinh hoạt theo cân nặng?

Thu phí rác sinh hoạt theo cân nặng

Hiện nay, phí thu gom rác thải sinh hoạt được tính bình quân theo đầu người hoặc theo hộ gia đình. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2021, sẽ thu phí rác sinh hoạt theo cân nặng? Đây là một trong những thông tin được rất nhiều người quan tâm trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường.

Việc thu phí rác sinh hoạt theo cân nặng là điểm mới đáng chú ý được nêu tại khoản 5 Điều 79 dự thảo Luật Bảo vệ môi trường lần 3, theo đó:

Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chi trả một phần kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng phát sinh. Phần kinh phí còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, nếu dự thảo Luật này được thông qua thì từ ngày 01/7/2021, hộ gia đình, cá nhân nào càng nhiều rác thải sinh hoạt thì sẽ càng phải trả nhiều tiền.

Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định, các loại chất thải rắn có khả năng tái chế được phân loại đúng quy định sẽ được miễn nộp kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

Cụ thể, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế được thực hiện như sau:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân ở đô thị: Lưu chứa trong các bao bì, thiết bị chứa bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; có thể được chuyển giao cho các cá nhân, tổ chức tái chế, tái sử dụng hoặc đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của địa phương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn: Chất thải rắn có khả năng tái chế được phân loại và chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân tái chế, tái sử dụng hoặc đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của địa phương.

Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân ở các đô thị được thu thông qua giá bán bao bì, thiết bị chứa chất thải và phải bảo đảm tối thiểu 20% chi phí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý.

Dự thảo luật này đã được trình Quốc hội thảo luận tại tổ vào ngày 10/6/2020 vừa qua.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Môi trường của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 978
0 Bình luận
Sắp xếp theo