Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn và giảng dạy lớp 3 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Bộ sách Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống được tổ chức biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018) và dựa trên khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). Bộ sách được thiết kế phù hợp với điều kiện giảng dạy bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. Hình thức mỹ thuật đẹp, hiện đại, phù hợp với xu thế thiết kế sách của các bộ sách Tiếng Anh trên thế giới.

PPCT Tiếng Anh 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3 tiết/đơn vị bài học x 16 đơn vị bài học = 48 tiết

2 tiết/ bài luyện tập mở rộng x 4 bài = 8 tiết

3 tiết/ ôn tập và tự kiểm tra x 4 bài = 12 tiết

Số tiết dự phòng = 2 tiết

Tổng số: 70 tiết

Tiết

Đơn vị bài học

Tên đơn vị bài học

Âm và từ vựng

Cấu trúc câu

Lưu ý

Unit 1

At my birthday party

P/p - /p/

pasta, popcorn, pizza

The popcorn is yummy.

1

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò

chơi (trong SGV)

2

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and tick.

5. Look and write.

3

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Unit 2

In the backyard

K/k - /k/

kite, bike, kitten

Is she flying a kite? Yes, she is./

No, she isn’t.

4

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

5

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and circle.

5. Look and write.

6

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Fun time 1

7

1. Find and circle the words. Then say.

2. Let’s play.

8

3. Look, read and complete. Then say aloud.

4. Let’s play.

Unit 3

At the seaside

S/s - /s/

sail, sand, sea

Let’s look at the sea!

9

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

10

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and tick.

5. Look and write.

11

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Unit 4

In the countryside

R/r - /r/

rainbow, river, road

What can you see? I can see a rainbow.

12

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

13

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and circle.

5. Look and write.

14

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Review 1

Phil and Sue

15

1. Listen and read.

2. Look again and circle.

Self-check

16

1. Listen and tick.

2. Listen and circle.

3. Write and say.

17

4. Read and tick.

5. Guess, read and circle. Then say.

6. Write the words.

Unit 5

In the classroom

Q/q - /kw/

question, square, quiz

What’s he doing? He’s doing a quiz.

18

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

19

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and tick.

5. Look and write.

20

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Unit 6

On the farm

X/x - /ks/ box, fox, ox

Is there a fox? Yes, there is./

No, there isn’t.

21

Lesson 1

1. Listen and repeat.

2. Point and say.

Dạy thêm trò chơi (trong SGV)

22

Lesson 2

3. Listen and chant.

4. Listen and circle.

5. Look and write.

23

Lesson 3

6. Listen and repeat.

7. Let’s talk.

8. Let’s sing!

Fun time 2

Sách Tiếng Anh 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nằm trong Bộ sách giáo khoa từ 1-12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đây là sản phẩm kết hợp của các tác giả uy tín hàng đầu của Việt Nam kết hợp chuyên môn, nghiệp vụ chặt chẽ với nhà xuất bản uy tín thế giớ

Trên đây là Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống dành cho năm học 2021 - 2022. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 4.214
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo