Mẫu giáo án minh họa môn Hóa học mô đun 2 THCS

Mẫu giáo án minh họa môn Hóa học mô đun 2 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Hóa học Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Tên chủ đề: Phản ứng oxi hóa khử
I. Mục tiêu dạy học
Phẩm chất
Chăm ch
1. Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động
học tập do giáo viên yêu cầu.
Trách nhiệm
2. ý thức hỗ trợ, hợp tác, tự giác hoàn thành các
nhiệm vụ học tập.
Năng lực chung
Năng lực tự chủ tự học
3. Chủ động tự nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ
học tập. Trong q trình hoạt động nhóm, chủ động
phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm, tự
quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ….
Năng lực giao tiếp hợp tác
4. Tham gia đóng góp ý kiến tong nhóm tiếp thu
sự góp ý, hỗ trợ của các thành viên trong nhóm.
Năng lực hóa học
Năng lực nhận thức hóa học
5. Nêu được khái niệm xác định số oxi hóa của
các nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
6. Nêu được khái niệm v phản ứng oxi hóa - khử
ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử.
7. Xác định được số oxi hóa cảu các nguyên tử các
nguyên tố; cân bằng được phản ng oxi hóa - khử theo
phương pháp thăng bằng electron.
Vận dụng kiến thức, năng đã học
8. tả được một số phản ứng oxi hóa - khử gắn
liền với cuộc sống.
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
II. Thiết bị dạy học học liệu:
- Phiếu học tập: 05 phiếu
+ Phiếu số 01: 4 quy tắc xác định số oxi hóa.
+ Phiếu số 02: Các định nghĩa chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, q trình oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử.
+ Phiếu số 03: Các bước lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử.
+ Phiếu số 04: Vận dụng lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử.
+ Phiếu số 05: Bài tập củng cố.
- Video, hình ảnh về ý nghĩa thực tiễn của phản ứng oxi hóa khử.
- Phiếu đánh giá.
III. Tiến trình dạy học:
1. tả chung các hoạt động học
Hoạt động
(thời gian)
Mục tiêu
Phương pháp, thuật
dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)?
Hoạt động 2: Số oxi hóa (15 phút)
1,2,3,4,5
- Phương pháp: Dạy học
hợp tác, đàm thoại.
- thuật: Công não.
Hoạt động 3: Tìm hiểu thế nào chất khử-chất oxi
hoá; sự khử-sự oxi hoá, hiểu thế nào phản ứng oxi
hóa-khử? (25 phút)
1,2,3,4,6,8
- Phương pháp: Dạy học
hợp tác, đàm thoại, dạy
học nêu vẫn đề.
- thuật: Công não.
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Hoạt động 4: Tìm hiểu về cách lập phương trình hoá
học của phản ứng oxi hoá khử (cân bằng theo phương
pháp thăng bằng electron) (25 phút)
1,2,3,4,7
- Phương pháp: Dạy học
hợp tác, đàm thoại, dạy
học nêu vẫn đề.
- thuật: Công não.
Hoạt động 5: Luyện tập (15 phút)
1,2,3,4, 7
- Phương pháp: Dạy học
hợp tác, đàm thoại.
- thuật: Công não.
Hoạt động 6: Vận dụng mở rộng (5 phút)
8
- Phương pháp: Vấn đáp,
đàm thoại.
- thuật: Công não.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
Mục tiêu
Phương thức tổ chức
Kết quả
Đánh giá
- Thu hút học sinh
hứng thú tìm hiểu
về phản ứng oxi
hóa khử.
GV chiếu video, hình ảnh về ý nghĩa thực tiễn của phản ứng oxi hóa
khử. Từ đó giới thiệu về phản ứng oxi hóa khử dẫn dắt vào chủ đề.
Hoạt động 2: Số oxi hóa (15 phút)
Mục tiêu
Phương thức tổ chức
Kết quả
Đánh giá
- Nêu được các
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Số oxi hóa
+ Thông qua
Đánh giá bài viết
1 1.707
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo