Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT) mà HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây là Tài liệu tập huấn đánh giá năng lực môn tiếng Việt lớp 1,2,3 Powerpoint giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình soạn giáo án giảng dạy Chuyên đề: Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Thông tư 27. Mời thầy cô tham khảo và tải file về máy để xem bản đầy đủ.

1. Mẫu Powerpoint đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực số 1

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

..................

Tải file về máy để xem đầy đủ nội dung

2. Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 2, 3 theo khung năng lực (PPT) số 2

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

Mẫu đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 1, 2, 3 theo khung năng lực (PPT)

..................

Tải file về máy để xem đầy đủ nội dung

3. Mẫu nhận xét môn Tiếng Việt tiểu học theo Thông tư 27

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tài liệu của HoaTieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
2 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo