Kế hoạch dạy học môn Công nghệ lớp 4 Kết nối tri thức 2024

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ lớp 4 Kết nối tri thức 2024 là mẫu bảng phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 4 năm học 2023-2024 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mẫu khung kế hoạch giảng dạy được thiết kế linh hoạt chi tiết từng tiết học, bài học theo tuần, tháng, học kì. Qua đó giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần năm học mới. Mời thầy cô tham khảo.

Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Công nghệ Kết nối tri thức
năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4
Năm học 2023 – 2024

Môn Công nghệ

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 18 tiết/18 tuần, mỗi tuần 1 tiết)

1

Phần 1: Công nghệ và đời sống

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống. (3 tiết)

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (Tiết 1)

1

1 Tiết

2

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống ( Tiết 2)

2

1 Tiết

3

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống ( Tiết 3)

3

1 Tiết

4

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (3 tiết)

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến

(Tiết 1)

4

1 Tiết

5

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến

(Tiết 2)

5

1 Tiết

6

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến

(Tiết 3)

6

1 Tiết

7

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)

7

1 Tiết

8

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2)

8

1 Tiết

9

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 3)

9

1 Tiết

10

Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)

Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)

10

1 Tiết

11

Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2)

11

1 Tiết

12

Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 3)

12

1 Tiết

13

Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)

Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)

13

1 Tiết

14

Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 2)

14

1 Tiết

15

Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (tiết 3)

15

1 Tiết

16

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)

16

1 Tiết

17

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Ôn tập cuối HK1

17

1 Tiết

18

Kiểm tra

Kiểm tra cuối HK1

18

1 Tiết

HỌC KỲ II (Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết)

19

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2)

19

1 Tiết

20

//

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 3)

20

1 Tiết

21

Thủ công kĩ thuật

Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (2 tiết)

Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

(Tiết 1)

21

1 Tiết

22

Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Tiết 2)

22

1 Tiết

23

Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (2 tiết)

Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh

(Tiết 1)

23

1 Tiết

24

Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (tiết 2)

24

1 Tiết

25

Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (3 tiết)

Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 1)

25

1 Tiết

26

Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 2)

26

1 Tiết

27

Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 3)

27

1 Tiết

28

Bài 10: Đồ chơi dân gian (2 tiết)

Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 1)

28

1 Tiết

29

Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 2)

29

1 Tiết

30

Bài 11: Làm đèn lồng (2 tiết)

Bài 11: Làm đèn lồng (Tiết 1)

30

1 Tiết

31

//

Bài 11: Làm đèn lồng (Tiết 2)

31

1 Tiết

32

Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (2 tiết)

Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 1)

32

1 Tiết

33

//

Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 2)

33

1 Tiết

34

ÔN TẬP CUỐI HK II

Ôn tập cuối HK2

Ôn tập cuối HK2

34

1 Tiết

35

KIỂM TRA

Kiểm tra cuối HK2

Kiểm tra cuối HK2

35

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên chuyên mục Tài liệu của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 10.652
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo