Giáo án chuyên đề Giáo dục kinh tế pháp luật 10 Kết nối tri thức đầy đủ file word

Tải giáo án chuyên đề Giáo dục KTPL 10 Kết nối tri thức

Giáo án chuyên đề Giáo dục kinh tế pháp luật 10 Kết nối tri thức đầy đủ file word được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là mẫu kế hoạch bài dạy chuyên đề Giáo dục kinh tế pháp luật 10 sách Kết nối tri thức của 7 bài học trong sách chuyên đề Giáo dục kinh tế pháp luật 10 Kết nối. Các mẫu giáo án sách chuyên đề Giáo dục kinh tế pháp luật 10 KNTT được trình bày trên file word rất thuận tiện cho các thầy cô tham khảo nội dung và chỉnh sửa lại theo ý muốn. Sau đây là chi tiết giáo án chuyên đề 1, 2, 3 Giáo dục kinh tế pháp luật 10 KNTT, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án chuyên đề 1 Giáo dục KTPL 10 Kết nối tri thức

CHUYÊN ĐỀ 1: TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 1: TÌNH YÊU

I. Mục tiêu

1. Năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động trong giao tiếp, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi làm việc nóm. Phân tích được các côn việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết thu thập và làm rõ các thông tin liên quan đến tình yêu phù hợp với lứa tuổi.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong tình yêu và đồng tình, ủng hộ thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với các biểu hiện của tình yêu chân chính.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng, vấn đề khi trình bày được thế nào là tình yêu và biểu hiện của tình yêu chân chính.

2. Phẩm chất

- Nhân ái: Quan tâm đến mối quan hệ hài hòa với những người bạn khác giới. Đồng thời, tôn trọng mọi người trong tình yêu chân chính.

- Trách nhiệm: Sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bản thân khi trình bày những vấn đề liên quan đến chủ thể tình yêu. Có ý thức làm tròn bổn phận của mình trong tình yêu.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Phiếu học tập

- Hình ảnh, video, bài hát liên quan đến bài học.

- Bút dạ, giấy A0, A3, máy tính, máy chiếu.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động mở bài/hoạt động khởi động

Hoạt động 1: Khởi động

a. Mục tiêu

- Tạo không khí vui vẻ, háo hức cho HS khi bắt đầu bài học.

- HS bước đầu huy động được kiến thức, hiểu biết của mình để kết nối với bài học.

b. Nội dung: GV yều cầu HS tìm những câu ca dao, tục ngữ vè tình yêu

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện

- GV cho HS thảo luận theo cặp đôi, giao nhiệm vụ và thời gian

- GV gọi HS trình bày, các nhóm nhận xét.

GV KL và dẫn dắt vào bài

B. Hoạt động khám phá

Hoạt động 2: Thế nào là tình yêu.

a. Mục tiêu: HS trình bày được thế nào là tình yêu

b. Nội dung: GV yêu cầu HS đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi ( Phụ lục 1)

Câu hỏi:

1. em hãy chỉ ra những biểu hiện cảm xúc, tình cảm của 2 nhân vật trog câu chuyện.

2. Theo e những biểu hiện cảm xúc, tình cảm đó có phải là tình yêu không?

3. Em hãy chia sẻ quan niệm của e về tình yêu?

c. Sản phẩm:

d. Tổ chức thực hiện

- GV cho HS thảo luận nhóm về nội dung câu chuyện và trả lời câu hỏi

- HS tiến hành thảo luận nhms, thống nhất câu trả lời ghi vào giấy.

- GV quan sát HS, sau đó gọi 2-3 nhóm lên chia sẻ sản phẩm thảo luận, các nhóm khác nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét, kết luận và đưa ra quan niệm về tình yêu.

- Khái niệm về tình yêu

Hoạt động 3: Biểu hiện của tình yêu chân chính

a. Mục tiêu: HS trình bày đcược biểu hiện của tình yêu chân chính

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS đọc câu chuyện thảo luận và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi:

1. Tình yêu của Khuyên và Đức được thể hiện như thế nào? Đó có phải là tình yêu chân chính không?

2. Theo em, tình yêu chân chính sẽ có những biểu hiện nào?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các biểu hiện của tình yêu chân chính.

d. Tổ chức thực hiện

- GV cho HS thảo luận nhóm đưa ra các tranh luận

- HS tiến hành thảo luận, thống nhất ý kiến vào giấy.

- GV cho các nhóm lên chia sẻ sản phẩm thảo luận, các nhóm nhận xét, phản hồi.

- GV nhận xét, kết luận và đưa ra quan niệm về tình yêu:

Biểu hiện của tình yêu chân chính: Chung thủy, quan tâm, chân thành, Tôn trọng, bao dung và vị tha.

.......................

Để xem trọn bộ giáo án chuyên đề GDKTPL 10 Kết nối tri thức file word, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 567
0 Bình luận
Sắp xếp theo