Đáp án tập huấn Mỹ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn Mỹ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Chương trình tập huấn gồm 10 câu hỏi lựa chọn đáp án A, B, C, D. Thầy cô lựa chọn một đáp án đúng duy nhất. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Hoatieu.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://taphuan.nxbgd.vn/.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Kết nối tri thức

Câu 1: Lĩnh vực mĩ thuật tạo hình trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến những thể loại nào?

a. Lí luận và lịch sử mĩ thuật

b. Hội họa

c. Đồ họa (tranh in)

d. Điêu khắc

e. Cả 4 phương án a, b, c, d

Câu 2: Phần lịch sử mĩ thuật trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến thời kì nào?

a. Tiền sử

b. Cổ đại

c. Trung đại

d. Tiền sử và cổ đại

Câu 3: Mỗi bài trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn dạy trong mấy tiết?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu 4: Lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đề cập đến những thể loại nào?

a. Thiết kế công nghiệp

b. Thiết kế đồ họa

c. Thiết kế thời trang

d. 3 phương án a, b, c

Câu 5: Nội dung lịch sử mĩ thuật ở bài nào trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

a. Bài 4, 5

b. Bài 6, 7

c. Bài 1, 8

d. Bài 4, 8

Câu 6: Điểm mới trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật ở sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là gì?

a. dạng bài 2D

b. dạng bài 3D

c. Phương án a và b

Câu 7: Kĩ thuật thực hành in tranh in độc bản xuất hiện ở bài nào trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống?

a. 3

b. 2

c. 10

d. 14

Câu 8: Phương pháp dạy học sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống như thế nào?

a. Phương pháp dạy học theo phân môn

b. Phương pháp dạy học theo chủ đề

c. Phương pháp dạy học tích hợp

d. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học

Câu 9: Đánh giá môn Mĩ thuật từ năm học 2021 – 2022 theo Thông tư nào?

a. Thông tư 26

b. Thông tư 58

c. Thông tư 30

d. Thông tư 26, 58

Câu 10: Đánh giá môn Mĩ thuật theo những mức độ nào?

a. Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu

b. Tốt – Khá – Trung bình – Yếu

c. Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu – Kém

d. Hoàn thành tốt – Hoàn thành – Chưa hoàn thành

Trên đây là Đáp án tập huấn Mỹ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
4 523
0 Bình luận
Sắp xếp theo