11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tin học THCS

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tin học THCS trong Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 mà Hoatieu.vn giới thiệu sau đây là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo để viết cho mình kế hoạch giảng dạy hay và đầy đủ nhất.

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tin học THCS với hướng dẫn trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Phân tích kế hoạch bài dạy môn Tin học

Câu 1. Sau khi học bài học, học sinh "làm" được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Học sinh có thể kết nối các máy với nhau thông qua mạng. Học sinh có nhiều điều kiện hơn để tiếp cận thông tin thông qua các ứng dụng công nghệ. Học sinh hoàn toàn có thể tra cứu Internet và đọc được nhiều kiến thức hơn cả sách giáo khoa.

Câu 2. Học sinh sẽ được thực hiện các "hoạt động học" nào trong bài học?

Học sinh sẽ được thực hiện các "hoạt động học" nào trong bài học?

Học sinh sẽ được thực hiện 4 hoạt động học trong bài học mạng máy tính:

Hoạt động 1. Giới thiệu khái niệm mạng máy tính.

Hoạt động 2. Giới thiệu ích lợi mà mạng máy tính đem lại.

Hoạt động 3. Tìm hiểu các thành phần chủ yếu của mạng máy tính.

Hoạt động 4. Mạng không dây.

Câu 3. Thông qua các "hoạt động học" sẽ thực hiện trong bài học, những "biểu hiện cụ thể" của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Thông qua các hoạt động học những biểu hiện cụ thể của phẩm chất được hình thành và phát triển cho HS: có phẩm chất chăm chỉ trong quá trình tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện các hoạt động học; Có phẩm chất trung thực trong quá trình trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập; Có phẩm chất trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Thông qua các hoạt động học những biểu hiện cụ thể của năng lực được hình thành và phát triển cho HS: Sử dụng đúng các thiết bị, các phần mềm thông dụng và mạng máy tính phục vụ cuộc sống và học tập

Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

SGK, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu và các thiết bị học tập do giáo viên và HS chuẩn bị hút

Câu 5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

- Nghiên cứu SGK, nghe và quan sát GV thao tác trên máy chiếu và thực hiện phiếu học tập có nội dung bài tập giáo viên đưa ra.

Câu 6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

- Học sinh trả lời được câu hỏi và làm được bài tập 1, 2, 3, 4 mà giáo viên đưa ra.

Câu 7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

- Giáo viên cần nhận xét, đánh giá phát biểu của học sinh trả lời những câu hỏi của giáo viên và trình bày kết quả

- Giáo viên nhận xét tinh thần làm việc, đánh giá kết quả của học sinh, giáo viên có thể động viên khích lệ tinh thần, thái độ học tập của học sinh.

Câu 8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

- Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu như:

- Sách giáo khoa, Phiếu học tập.

- Đoạn cáp UTP đã bấm sẵn 2 đầu và một chiếc Switch hoặc modem, có thể dùng những thiết bị cũ, đã hỏng.

- Được sử dụng thiết bị có dây và thiết bị không dây trong kết nối mạng Internet.

Câu 9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

- Đọc sách giáo khoa.

- Nghe và quan sát giáo viên và các bạn thao tác mẫu.

- Học sinh sử dụng 2 máy tính để kết nối với nhau thông qua Internet.

- Học sinh biết sử dụng đầu cáp UTP cắm vào modem hoặc Switch.

- Học sinh biết kết nối Internet với mạng có dây và mạng không dây.

Câu 10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là Phát biểu của học sinh trả lời những câu hỏi của giáo viên và trình bày kết quả các bài tập.

- Kết quả các em cắm 2 đầu sợi dây cáp UTP vào máy tính và Switch, …

Câu 11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

- Giáo viên cần nhận xét, đánh giá phát biểu của học sinh trả lời những câu hỏi của giáo viên và trình bày kết quả.

- Tinh thần làm việc, đánh giá kết quả của học sinh, thao tác thực hành của học sinh, giáo viên có thể động viên khích lệ tinh thần, thái độ học tập của học sinh

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 3.231
0 Bình luận
Sắp xếp theo