Thông tư 142/2020/TT-BQP kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề công nhân quốc phòng

Thông tư số 142 2020 BQP

Thông tư 142/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng.

Ngày 20/11/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 142/2020/TT-BQP về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng.

Theo đó, công nhân quốc phòng được xét miễn kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề bậc mới khi đến thời hạn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp toàn quân đạt loại giỏi hoặc tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương đương đạt giải ba trở lên.

Thứ hai, đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề đến 02 năm, phải có ít nhất 01 năm được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời gian giữ bậc (kể từ kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần kế tiếp trước).

Thứ ba, đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 03 năm đến 04 năm, phải có ít nhất 02 năm liên tục được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời gian giữ bậc (kể từ kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần kế tiếp trước).

Thứ tư, đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 05 năm trở lên, phải có ít nhất 03 năm liên tục được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời gian giữ bậc (kể từ kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần kế tiếp trước).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/01/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

CÔNG BÁO/S 1153 + 1154/Ngày 14-12-2020 35
36 CÔNG BÁO/S 1153 + 1154/Ngày 14-12-2020
Đánh giá bài viết
1 117
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo