Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/8/2019. Theo đó, đối với cá nhân, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 04 danh hiệu thi đua là: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Chiến sĩ thi đua cơ sở và Lao động tiên tiến. Trong đó, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tổ chức xét tặng mỗi năm 01 lần tại phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đối với cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn cùng theo dõi.

Tóm tắt nội dung Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Chỉ 15% lao động tiên tiến ngành Văn hóa được xét “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Đặc biệt, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tổ chức xét tặng mỗi năm 01 lần đối với cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tỷ lệ bình bầu không quá 15% trong số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định cũng được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”; đồng thời, cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng thì thời gian điều trị, điều dưỡng cũng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 21/2014/TT-BVHTTDL.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 144

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo