Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp

Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Diện tích chuyên dùng của Trạm Y tế trường học tối đa là 300m2

Ngày 10/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, tổng diện tích chuyên dùng của Trạm Y tế trường học tối đa là 300m2, bao gồm: phòng trạm trưởng và y bác sỹ trực; phòng khám; phòng tiêm và thủ thuật; phòng y tá hồ sơ kiêm phát thuốc; kho thuốc và dụng cụ; phòng bệnh nhân; phòng ăn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, nhà để xe của trường học cũng cần bảo đảm đủ chỗ để xe cho 30-60% tổng số học sinh và từ 60-90% tổng số giảng viên, cán bộ, nhân viên. Tiêu chuẩn diện tích đối với các xe là 0,9m2/xe đạp, 2,5m2/xe máy, 25m2/ô tô.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định khu vệ sinh phải được bố trí theo các khối phòng chức năng, trường hợp khu riêng biệt thì cần đặt ở vị trí thuận tiện. Đối với khi vệ sinh của cán bộ, giảng viên, nhân viên, phòng vệ sinh nam, nữ phải được bố trí riêng biệt, bảo đảm số lượng thiết bị. Cụ thể, đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí, số chậu rửa tay tối thiểu là 01.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/3/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 132

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo