Thông báo 297/TB-VPCP về tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Thông báo 297/TB-VPCP 2021

Ngày 3/11/2021 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 297/TB-VPCP về tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. 

Theo đó Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã đồng ý phương án tổ chức SEA Games 31 từ ngày 12 đến 23-5-2022.

Sau đây là nội dung chi tiết Thông báo số 297 năm 2021 VPCP, mời các bạn cùng theo dõi.

Thông báo số 297 2021 VPCP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31

Ngày 02 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo). Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo; ý kiến các thành viên dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Đồng ý thời gian tổ chức SEA Games 31 như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022).

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc SEA Games 31, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo; quyết định việc thành lập Tiểu ban khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

b) Làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để khẩn trương thống nhất và bố trí kinh phí theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó có các phương án dự phòng đối với trường hợp dịch bệnh phát sinh phức tạp ở một số địa điểm tổ chức các môn thi đấu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: VHTTDL, TC, KH&ĐT, QP, CA, TTTT, NG, GD&ĐT, YT, GTVT, XD;
- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- UBND TP Hà Nội;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Tổng cục: TDTT, Du lịch (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3b). PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thể thao được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Văn phòng chính phủNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Số hiệu:297/TB-VPCPLĩnh vực:Thể thao
Ngày ban hành:03/11/2021Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo