Quyết định 3854/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 3854/QĐ-BYT 2019

Quyết định 3854/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019.

Tóm tắt nội dung Quyết định 3854/QĐ-BYT

Công bố 03 thủ tục hành chính lĩnh vực dược liệu bị bãi bỏ

Ngày 28/8/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3854/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019.

Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, cụ thể: Cấp Phiếu tiếp nhận bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO; Cấp Phiếu tiếp nhận bản công bố lại/công bố bổ sung dược liệu sản xuất theo GACP-WHO; Chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực GACP-WHO.

Ngoài ra, Quyết định cũng công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực dược do Bộ Y tế ban hành, cụ thể: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP); Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP); Cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 34

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo