Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 04/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1836/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Cụ thể, 02 TTHC cấp trung ương bị bãi bỏ gồm: Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài; Thủ tục chấp thuận tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Bãi bỏ 11 TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải

Có 8 TTHC cấp trung ương và địa phương bị bãi bỏ gồm: Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa; Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh; Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến…

01 TTHC cấp địa phương bị bãi bỏ: Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng hải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 26

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo