Nghị quyết 85/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 85/NQ-CP 2019

Nghị quyết 85/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre.

Ngày 07/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 85/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre. Theo đó, diện tích và cơ cấu đất năm 2010 tỉnh Bến Tre như sau: Đất nông nghiệp là 179.586 ha (chiếm 76,08%); Đất phi nông nghiệp là 56.068 ha (chiếm 23,75%); Đất chưa sử dụng là 408 ha (chiếm 0,17%).

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 85/NQ-CP

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Đến năm 2020, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng, tăng diện tích đất phi nông nghiệp. Cụ thể, diện tích và cơ cấu đất năm 2020 tỉnh Bến Tre như sau: Đất nông nghiệp là 175.562 ha (chiếm 73,31%); Đất phi nông nghiệp là 63.558 ha (chiếm 26,54%); Đất chưa sử dụng là 355 ha (chiếm 0,15%).

Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, trồng rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập để người trồng lúa yên tâm sản xuất;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 46

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo