Nghị quyết 84/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 84/NQ-CP 2019

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 84/NQ-CP

Ngày 07/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Cà Mau với các nội dung: Giảm tổng diện tích đất nông nghiệp từ 463.977 ha tương đương 87,63% (năm 2010) xuống còn 458.683 ha tương đương 87,85% (năm 2020); Tăng diện tích đất phi nông nghiệp từ 56.533 ha tương đương 10,68% (năm 2010) lên thành 58.853 ha tương đương 11,27% (năm 2020); Tăng diện tích đất đô thị từ 29.666 ha tương đương 5,6% (năm 2010) lên thành 37.715 ha tương đương 7,22% vào năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có trách nhiệm: Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo các chỉ tiêu nói trên; Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất đặc dụng; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo