Nghị định 82/2019/NĐ-CP

Nghị định số 82/2019/NĐ-CP

Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Ngày 12/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Sau đây là nội dung chính của Nghị định 82/2019/NĐ-CP, mời các bạn cùng theo dõi.

Nội dung Nghị định 82/2019/NĐ-CP

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ chuẩn bị hồ sơ đề nghị bao gồm:

Thứ nhất, văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo mẫu (01 bản chính).

Thứ hai, Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Thứ ba, Quyết định của doanh nghiệp về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Giao thông Vận tải cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, trường hợp không chấp thuận, Bộ phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 62
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo