Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Tóm tắt nội dung Nghị định 29/2019/NĐ-CP

02 điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày 20/03/2019.
Theo đó, hai điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện sau:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ Việt Nam đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép; Ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2019.

Đánh giá bài viết
1 186

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo