Công văn 3946/BGDĐT-CNTT 2019

Công văn số 3946/BGDĐT-CNTT 2019

Công văn 3946/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3946/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020. Trong đố có một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng kho học liệu số, học liệu điện tử toàn ngành... Để nắm được nội dung chi tiết công văn hướng dẫn, mời các bạn tham khảo bài viết sau.

Tóm tắt nội dung Công văn 3946/BGDĐT-CNTT

Nội dung công văn nêu rõ:

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học và kiểm tra đánh giá.
  • Triển khai hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin.
  • Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Công văn này dẫn chiếu tới Nghị định 64/2007/NĐ-CP, Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT, Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 985

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo