Công văn 3809/BCT-XNK

Công văn 3809/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất thiết bị y tế tham dự triển lãm do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: 3809/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị y tế tham dự triển lãm

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thành Phương
(Địa chỉ: Số 13/13 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 01/13/TNTX ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH Thành Phương về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế để tham dự triển lãm, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thành Phương được tạm nhập tái xuất 01 dụng cụ khám và phẫu thuật nội soi nhãn hiệu Richard Wolf theo danh mục hàng hóa đính kèm để tham dự triển lãm theo thỏa thuận mượn hàng của Công ty Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd (Singapore).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay Tân Sơn Nhất.

3. Trong thời gian tạm nhập, trường hợp sử dụng, vận hành thiết bị vì mục đích y tế, Công ty phải được sự đồng ý của Bộ Y tế.

4. Trường hợp nhập khẩu thiết bị vào Việt Nam, không tái xuất thì phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Tuấn Anh

DANH MỤC

HÀNG HÓA XIN TẠM NHẬP TÁI XUẤT
(kèm theo công văn số 3809/BCT-XNK ngày 04 tháng 5 năm 2013)

STT

Chi tiết hàng hóa

Mã số

Số lượng (Chiếc)

1

Bộ giá đỡ ống kính soi trong phẫu thuật nội soi

37500.001

1

2

Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng 1 cổng, gồm

1

Ống soi đk 5,3 mm, 30 độ, dài 430mm

89354424

1

Vỏ ngoài bộ trocar 1 cổng

885020

1

Trocar 1 cổng

885021

1

Đầu trocar 1 cổng

88502431

1

Kềm kẹp xoay 2 bên, đk 5,8mm, dài 400mm

83993011

1

Kềm phẩu tích Maryland, đk 5,8mm, dài 400mm

83993012

1

Kềm phầu tích Mixter, đk 5,8 mm, dài 400mm

83994010

1

Kềm gắp đơn cực

83941817

1

Kềm gắp đơn cực

83942817

1

3

Máy lấy bệnh phẩm

23070015

1

4

Đầu camera 3CCD hệ PAL

5509912

1

Đánh giá bài viết
1 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo