Công văn 2826/BGDDT-GDTH về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học 2021-2022

Công văn số 2826 2021 BGDĐT

Ngày 9 tháng 7 năm 2021 Bộ giáo dục đã ban hành Công văn số 2826/BGDDT-GDTH về góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022.

Theo đó, tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đối với khối lớp 1 và lớp 2 và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

Công văn số 2826 2021 BGDĐT

Nội dung chi tiết Công văn số 2826 2021 BGDĐT mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 348
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo