Chi tiết lộ trình tiêm vắc xin Covid-19 từ 01/9-15/9 tại TP HCM

Lộ trình tiêm vắc xin Covid-19 từ 01/9-15/9 tại TP HCM

Mới đây Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh đã ban hành  Công văn 6312/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9.

Theo đó Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện khẩn trương lập danh sách những người cần tiêm trong khoảng thời gian từ ngày 01/9 đến 15/9 đã tiêm mũi 1 để tiêm mũi 2 đúng thời gian cùng với các đối tượng được ưu tiên tiêm Covid19 theo đúng quy định.

Sau đây là lộ trình cụ thể tiêm vắc xin Covid-19 từ 01/9-15/9 tại TP HCM.

Ngày tiêm

Mũi 1

Mũi 2

Astra Zeneca (8-12 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 20/6 đến ngày 15/7)

Moderna (4 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 01/8 đến ngày 15/8)

Pfizer (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 11/8 đến ngày 25/8)

Sinopharm (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 13/8 đến ngày 23/8)

Tổng

680,000

703,641

446,118

24,913

859,171

01-09-21

45,000

26,747

5,183

1,067

02-09-21

45,000

34,429

4,896

2,018

03-09-21

45,000

54,041

9,643

1,168

26,760

04-09-21

45,000

61,937

6,625

1,446

33,363

05-09-21

45,000

21,207

15,730

1,111

65,599

06-09-21

45,000

22,121

13,983

936

83,525

07-09-21

45,000

28,045

37,793

1,023

100,746

08-09-21

45,000

39,346

56,330

1,405

111,594

09-09-21

45,000

41,612

74,019

962

124,072

10-09-21

45,000

33,283

90,617

1,531

130,356

11-09-21

46,000

57,312

43,240

1,497

81,481

12-09-21

46,000

65,656

38,607

1,127

55,591

13-09-21

46,000

70,879

22,179

2,498

17,831

14-09-21

46,000

68,410

16,534

4,595

13,003

15-09-21

46,000

78,616

10,739

2,529

15,250

Trong đó, nguyên tắc tiêm như sau:

- Tiếp tục tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn Thành phố chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vắc xin.

- Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin:

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 (08-12 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 01/8 đến ngày 15/8 (04 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 đến ngày 25/8 (03 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Vero Cell trong khoảng thời gian từ ngày 13/8 đến ngày 25/8 (03-04 tuần).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 972
0 Bình luận
Sắp xếp theo