Bộ giáo dục trả lời về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

BGDĐT: giảm số lượng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngày 27/10 năm 2021 Bộ giáo dục và đào tạo đã có Công văn 4929/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi bổ sung sau kì họp thứ nhất Quốc hội khóa XV về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chỉ đạo bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.

Trước đó cử tri tỉnh Hòa Bình đã gửi công văn kiến nghị đến Bộ giáo dục đào tạo về việc xem xét bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên. Về việc này Bộ giáo dục đào tạo xin trả lời như sau:

Việc quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) tại các Thông tư số 01,02,03,04/2001/TT-BGDĐT là thực hiện theo các quy định của Chính phủ tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định “chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN viên chức là một trong những điều kiện để viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng, xét bổ nhiệm vào hạng (quy định này có hiệu lực tại thời điểm ban hành các Thông tư).

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021). Theo đó, điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN viên chức chuyên ngành như sau: mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành sửa đổi quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tại các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT theo hướng giảm số lượng chứng chỉ, mỗi CDNN giáo viên (theo cấp học) chỉ quy định 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN, đồng thời, ban hành chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN tương ứng để thay thế các chương trình bồi dưỡng hiện hành.

Trên đây là nội dung chi tiết công văn trả lời của BGDĐT về giảm số lượng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên. Chi tiết Công văn các bạn có thể xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
2 4.432
0 Bình luận
Sắp xếp theo