Chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức sắp có hiệu lực

Kể từ tháng 10 tới đây sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành đối với công chức, viên chức như quy định mới về lương công chức ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn; Lương viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên; Lương viên chức chuyên ngành lưu trữ... Sau đây là nội dung chi tiết các chính sách mới sắp có hiệu lực đối với công chức, viên chức. Mời các bạn cùng theo dõi.

Theo đó, từ tháng 10/2022 các quy định mới về chính sách tiền lương của công chức, viên chức các chuyên ngành dưới đây sẽ chính thức có hiệu lực.

1. Từ 1/10, người sử dụng lao động không còn được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022) là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Lương công chức ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn

Các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT từ 06/10/2022.

Cụ thể, công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm các ngạch công chức chuyên ngành:

- Kiểm dịch động vật: Kiểm dịch viên chính, kiểm dịch viên và kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Kiểm dịch thực vật: Kiểm dịch viên chính; kiểm dịch viên và kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Kiểm soát đê điều: Kiểm soát viên chính, kiểm soát viên, kiểm soát viên trung cấp.

- Kiểm lâm: Kiểm lâm viên chính, kiểm lâm viên và kiểm lâm viên trung cấp.

- Kiểm ngư: Kiểm ngư viên chính, kiểm ngư viên, kiểm ngư viên trung cấp.

- Thuyền viên kiểm ngư: Thuyên viên kiểm ngư chính; thuyền viên kiểm ngư; thuyền viên kiểm ngư trung cấp.

- Thuyền viên kiểm ngư: Thuyền viên kiểm ngư chính, thuyền viên kiểm ngư và thuyền viên kiểm ngư trung cấp.

Theo đó, căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ cũng như chuyên môn công chức ngành này đảm nhiệm, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định cách xếp lương của các ngạch công chức này như sau:

Ngạch công chức

Hệ số

Mức lương

(đồng/tháng)

- Kiểm lâm viên chính

- Kiểm ngư viên chính

- Thuyền viên kiểm ngư chính

- Loại A2, nhóm A2.1

- Từ 4,4 - 6,78.

Từ 6.556.000 - 10.102.200

- Kiểm dịch viên chính động vật

- Kiểm dịch viên chính thực vật

- Kiểm soát viên chính đê điều

- Loại A2, nhóm A2.2

- Từ 4,0 - 6,38.

Từ 5.960.000 - 9.506.200

- Kiểm dịch viên động vật

- Kiểm dịch viên thực vật

- Kiểm soát viên đê điều

- Kiểm lâm viên

- Kiểm ngư viên

- Thuyền viên kiểm ngư

- Loại A1

- Từ 2,34 - 4,98

Từ 3.486.600 - 7.420.200

- Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

- Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

- Kiểm soát viên trung cấp đê điều

- Kiểm lâm viên trung cấp

- Kiểm ngư viên trung cấp

- Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

- Loại B

- Từ 1,86 - 4,06.

Từ 2.771.400 - 6.049.400

Sau khi hết tập sự

Trình độ đào tạo tiến sĩ

- Loại A1

- Từ 3,0 - 4,98 (từ bậc 3)

Từ 4.470.000 - 7.420.200

Trình độ đào tạo thạc sĩ

- Loại A1

- Từ 2,67 - 4,98 (từ bậc 2)

Từ 3.978.300 - 7.420.200

Trình độ đào tạo cao đẳng

- Loại B

- Từ 2,06 - 4,06 (bậc 2)

Từ 3.069.400 - 6.049.400

3. Lương viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên

Từ ngày 10/10/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng cách xếp lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 13 quy định cách xếp lương của viên chức thuộc chuyên ngành thông tin, truyền thông như sau:

Chức danh viên chức

Hệ số

Mức lương

- Biên tập viên hạng I

- Phóng viên hạng I

- Biên dịch viên hạng I

- Đạo diễn truyền hình hạng I

- Loại A3, nhóm 1 (A3.1)

- Từ 6,2 - 8,0

Từ 9.238.000 - 11.920.000 đồng/tháng

- Biên tập viên hạng II

- Phóng viên hạng II

- Biên dịch viên hạng II

- Đạo diễn truyền hình hạng II

- Loại A2, nhóm 1 (A2.1)

- Từ 4,4 - 6,78;

Từ 6.556.000 - 10.102.200 đồng/tháng

- Biên tập viên hạng III,

- Phóng viên hạng III,

- Biên dịch viên hạng III,

- Đạo diễn truyền hình hạng III

- Loại A1

- Từ 2,34 - 4,98.

Từ 3.486.600 - 7.420.200 đồng/tháng

4. Lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Ngoài công chức, viên chức hai chuyên ngành trên, từ tháng 10/2022, cụ thể là 15/10/2022, viên chức chuyên ngành lưu trữ cũng áp dụng cách xếp lương theo quy định của Thông tư 07/2022/TT-BNV.

Cụ thể, Thông tư 07 có quy định cách xếp lương khi hết thời gian tập sự như sau:

Chức danh viên chức

Trình độ đào tạo

Hệ số lương

Mức lương

(đồng/tháng)

Lưu trữ viên trung cấp

Trung cấp

- Loại B

- Bậc 1

- Hệ số lương 1,86

Từ 2.771.400 - 6.049.400

Cao đẳng

- Loại B

- Bậc 2

- Hệ số lương 2,06

Từ 3.069.400 - 6.049.400

Lưu trữ viên

Đại học

- Loại A1

- Bậc 1

- Hệ số lương 2,34

Từ 3.486.600 - 7.420.200

Thạc sỹ

- Loại A1

- Bậc 2

- Hệ số lương 2,67

Từ 3.978.300 - 7.420.200

Tiến sĩ

- Loại A1

- Bậc 3

- Hệ số lương 3,0

Từ 4.470.000 - 7.420.200

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 5.974
0 Bình luận
Sắp xếp theo