Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh THCS

Mẫu sơ yếu về lý lịch của học sinh THCS

Mẫu sơ yếu về lý lịch của học sinh THCS là mẫu bản sơ yếu được lập ra để ghi chép về lý lịch cá nhân của học sinh trường THCS. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của học sinh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sơ yếu về lý lịch của học sinh THCS như sau:

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên học sinh:………………………………………,Nam/Nữ:…….

Dân tộc: ......................................................... Tôn giáo: ...................

Số điện thoại:…………………………………………………….............

Ngày, tháng, năm sinh (như giấy khai sinh):……………………….....

Nơi sinh (như giấy khai sinh):………………………………………......

Sở thích:…………………………………………………………………..

Năng khiếu:……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ấp:………….xã,thị trấn………… huyện:………..,tỉnh:…………..

Chỗ ở hiện nay: ấp:…………….xã,thị trấn…………………….............

Họ và tên cha:…………………………………., Sinh năm:…………….

Nghề nghiệp:……………………….Số ĐTDĐ:..………………………..

Họ và tên mẹ:…………………………………...,Sinh năm:……………..

Nghề nghiệp:………………………..Số ĐTDĐ:…………………………

Hoàn cảnh gia đình:……………………………………………………….

Có anh, chị, em học chung trường hay không?..................................

Tên gì:………………………………Lớp mấy:………………………….

............, ngày...tháng...năm...

Chữ ký PHHS

Học sinh ký tên

Mẫu sơ yếu về lý lịch của học sinh THCS

Mẫu sơ yếu về lý lịch của học sinh THCS

Đánh giá bài viết
13 21.886
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo