Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về vắc xin xuất nhập khẩu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin như sau:

TÊN CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..……..

BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẮC XIN

(Từ .... đến ……………)

Kính gửi: Bộ Y tế.

1. Xuất khẩu vắc xin:

STT

Tên thuốc, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Chỉ định

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép nhập khẩu, ngày cấp

Đơn vị tính

Số lượng

Ngày xuất khẩu

Tên cơ sở sản xuất - Tên nước

Tên cơ sở nhập khẩu - Tên nước

Cửa khẩu xuất khẩu

2. Nhập khẩu vắc xin:

STT

Tên thuốc, dạng bào chế, quy cách đóng gói,

Chỉ định

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép nhập khẩu, ngày cấp

Đơn vị tính

Số lượng

Số lô

Hạn dùng

Ngày nhập khẩu

Số lượng tồn kho tại thời điểm lập báo cáo

Tên cơ sở sản xuất - Tên nước sản xuất

Tên cơ sở cung cấp - Tên nước

Cửa khẩu nhập khẩu

............., ngày...tháng...năm...

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin

Đánh giá bài viết
1 43
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo