Hệ thống văn bản pháp luật hình sự còn hiệu lực 2019

Tổng hợp các văn bản pháp luật hình sự còn hiệu lực

Nhằm giúp các bạn cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật để phục vụ cho công việc và học tập, HoaTieu.vn xin được chia sẻ với các bạn hệ thống toàn bộ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự, còn hiệu lực và sắp có hiệu lực thi hành cho đến thời điểm hiện tại.

Các văn bản pháp luật hình sự còn hiệu lực

LOẠI VĂN BẢN

TÊN, KÝ HIỆU VĂN BẢN

GHI CHÚ

Luật

Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Luật thi hành án Hình sự 2010

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Luật Đặc xá 2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Luật Đặc xá 2018

Có hiệu lực ngày 01/07/209

Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự.

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2015 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định thi hành án tử hình

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Quy chế quản lý kho vật chứng

Nghị quyết

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 66 Bộ Luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu văn bản tố tụng giai đoạn xét lại Bản án và Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Nghị quyết 111/2015/QH13 phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND THA 2016 các năm tiếp theo

Nghị quyết 96/2015/QH13 tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

Nghị quyết 821/NQ-UBTVQH13 thành lập Đoàn giám sát Tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự

Nghị quyết 37/2012/QH13 công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 248 249 của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP

Nghị quyết 33/2009/QH12 thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 727/2004/NQ-UBTVQH11 thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999

Nghị quyết 111/2015/QH13 phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND THA 2016 các năm tiếp theo

Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án năm 2013

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Nghị định

Nghị định 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định 19/2018/NĐ-CP tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy theo Bộ luật hình sự

Nghị định 128/2017/NĐ-CP về quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Nghị định 54/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất

Nghị định 53/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế

Nghị định 127/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Nghị định 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2011/NĐ-CP thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định 20/2012/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự

Nghị định 09/2012/NĐ-CP tổ chức quản lý và chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định 64/2011/NĐ-CP quy định về việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định 76/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đặc xá

Nghị định 61/2000/NĐ-CP quy định việcc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Nghị định 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Nghị định 70/2013/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý kho vật chứng

Thông tư

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi và người chưa thành niên

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư 23/2018/TT-BQP quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ tạm giam trong Quân đội

Thông tư 27/2018/TT-BQP về Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân

Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận , gửi thư; nhận tiền đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

Thông tư 06/2018/TT-BCA về quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu giấy tờ sổ sách về điều tra hình sự

Thông tư 49/2017/TT-BCA về quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi

Thông tư 34/2017/TT-BCA quy định về việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu

Thông tư 63/2011/TT-BCA về quy định các loại biểu mẫu sổ sách về công tác thi hành án hình sự

Thông tư 04/2007/TT-BCA hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa

Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án

Thông tư 32/2017/TT-BCA về quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam và xử lý vi phạm

Thông tư 13/2016/TT-BCA Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư 22/2014/TT-BCA sửa đổi Biểu mẫu về truy nã, đình nã kèm theo Quyết định 789/2007/QĐ-BCA(C11) sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư 70/2011/TT-BCA hướng dẫn quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Thông tư 41/2009/TT-BCA-V19 bổ sung Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Thông tư 04/2007/TT-BCA sửa đổi Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2000

Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội

Thông tư 131/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý kho vật chứng trong Quân đội

Thông tư 219/2013/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc bộ quốc phòng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện nội dung Điều 35 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003

Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều Hình sự 2004 trong Công an nhân dân

Thông tư 06/2003/TT-BCA(V19) hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý kho vật chứng trong Công an nhân dân

Thông tư 07/2015/TT-BCA quy định quản lý trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

Thông tư 39/2013/TT-BCA quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

Thông tư 71/2012/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa đơn vị công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thông tư 39/2012/TT-BCA quy định việc quản lý giam giữ người bị kết án tử hình

Thông tư 25/2012/TT-BCA quy định về thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong công an nhân dân

Thông tư 58/2011/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Thông tư 36/2011/TT-BCA về Nội quy trại giam

Thông tư 22-TC/KBNN năm 1993 hướng dẫn thi hành quyết định 17-TTg 1992 về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 09/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về quy định phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP về quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 20/6/2016 sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng quy định tại chương xviii “các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự 1999

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP hướng dẫn thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn biên phòng

Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Hết hiệu lực ngày 04/2/2019

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện quyết định 47/2012/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định tại chương xix của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Thông tư 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã

Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố

Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT/BTC-BCA hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người

Thông tư liên tịch 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn quy định của bộ luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC hướng dẫn thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết 32/1999/QH10

Thông tư 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP hướng dẫn bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

Thông tư liên tịch 07-TANDTC-VKSNDTC/TTLT năm 1990 về việc giao nhận hồ sơ vụ án hình sự

Quyết định

Quyết định 314/QĐ-VKSTC năm 2018 về quy chế phối hợp giữa viện kiểm sát cấp trên và viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm

Quyết định 304/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân

Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018 về quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2018 về quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Quyết định 39/QĐ-VKSTC năm 2018 về biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Quyết định 15/QĐ-VKSTC năm 2018 về Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Quyết định 559/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương

Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự

Quyết định 501/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017 Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Quyết định 1359/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Quyết định 151/QĐ-TANDTC năm 2017 về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi theo Luật 12/2017/QH14 và Nghị quyết 41/2017/QH14 trong Tòa án nhân dân

Quyết định 03/QĐ-VKSTC năm 2017 về quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Quyết định 2231/QĐ-CTN 2016 về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá

Quyết định 3068/QĐ-TCHQ năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Điều tra hình sự trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu

Quyết định 1972/QĐ-BTC năm 2016 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp theo Quyêt định 623/QĐ-TTg

Quyết định 1681/QĐ-TTg năm 2016 về Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

Quyết định 1379/QĐ-TTg về chương trình thực hiện Nghị quyết của quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

Quyết định 1729/QĐ-BTP về kế hoạch triển khai chương trình thực hiện nghị quyết của quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

Quyết định 623/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Quyết định 372/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Quyết định 1461/QĐ-TTg 2016 phê duyệt Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Quyết định 2546/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 590/QĐ-VKSTC-V3 năm 2014 Quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự

Quyết định 1491/QĐ-NHNN năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng

Quyết định 807/QĐ-NHNN năm 2013 về kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2015 của ngành ngân hàng

Quyết định 47/2012/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Quyết định 1124/QĐ-CTN năm 2011 thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá

Quyết định 260/QĐ-VKSNDTC-V4 năm 2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA về quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA về Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Quyết định 17/2007/QĐ-NHNN về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng

Quyết định 2486/QĐ-BNN năm 2007 đính chính Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng công an nhân dân kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)

Quyết định 261/2006/QĐ-TTg phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa liên bang Đức về hợp tác chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức

Quyết định 55/2005/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm

Quyết định 59/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA (C11) ban hành biểu mẫu sử dụng hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng công an nhân dân

Quyết định 159-BNV/QĐ năm 1996 về việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại giam

Quyết định 03/VP năm 1991 về lập hồ sơ lưu án hình sự trong cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân các cấp

Văn bản khác

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm ma túy năm 2018

Quy chế 3461/QCPH-TCCS-BHXH năm 2017 về phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2017 một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát cơ sở giam giữ và cơ quan thi hành án hình sự

Quy chế phối hợp 5341/QCPH/TCHQ-TCCS giữa lực lượng Hải quan và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật năm 2007

Thông báo 11/1997/TBLN về việc xử lý hình sự các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt các loại pháo

Công văn 1085/TCHQ-ĐTCBL năm 2018 về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Công văn 128/VKSTC-V3 năm 2018 về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

Công văn 3010/VKSTC-V14 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Công văn 256/TANDTC-PC năm 2017 về thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Đánh giá bài viết
1 87
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo