Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT Chương trình phổ thông môn học Tiếng Chăm, Tiếng Êđê,Tiếng Thái

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT Chương trình phổ thông môn học Tiếng Chăm, Tiếng Êđê,Tiếng Thái

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 34 2020/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Chương trình phổ thông môn học Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Thái.