Thông tư 05/2021/TT-BCA hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 05/2021/TT-BCA hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 05 2021/TT-BCA được Bộ công an ban hành về hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân.