Luật chứng khoán 2023 số 54/2019/QH14

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
5,6 MB 27/05/2019 9:25:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 với nhiều nội dung mới đã được bổ sung, sửa đổi mang tính đột phá đã tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết Luật chứng khoán mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Luật chứng khoán 2023 số 54/2019/QH14