Nghị quyết 33/NQ-CP 2019

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 33/NQ-CP

04 bệnh viện thực hiện thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về việc thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế ngày 19/05/2019.

Theo đó, 04 bệnh viện thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện đó là bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K. Nội dung cơ chế tự chủ cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện được quyết định quy mô bệnh viện khi đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Bệnh viện được quyết định lựa chọn phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, danh mục và quy trình kỹ thuật đã được Bộ Y tế ban hành thực hiện tại bệnh viện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phân tuyến chuyên môn.

Thứ hai, về tổ chức và nhân sự, khi bắt đầu thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập Hội đồng quản lý và cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc/Giám đốc bệnh viện theo Đề án của mỗi bệnh viện được Thủ tướng phê duyệt với thời gian tối đa là 02 năm.

Thứ ba, về đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản, Chủ tịch Hội đồng quản lý chịu trách nhiệm quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sau khi có ý kiến thống nhất về chủ trương của Bộ Y tế. Riêng các đề án sử dụng tài sản là cơ sở hoạt động của bệnh viện có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 tỷ đồng trở lên do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 50

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo