Kế hoạch 88/KH-UBND Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

Cảm ơn bạn đã tải Kế hoạch 88/KH-UBND Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Kế hoạch 88/KH-UBND 2021 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành về Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030.