Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang là gì? Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang là gì?

Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một mẫu đơn dùng để xác nhận nguồn gốc đất đai đã khai hoang. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thông khai mảnh đất, thông tin người làm đơn...

2. Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

Đất khai hoang theo giải thích từ ngữ tại điều 2 Thông tư số 52/2014/TT/BNNPTNT thì: Đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận về đất khai hoang.

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin xác nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.106
0 Bình luận
Sắp xếp theo