Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là gì?

Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là mẫu đơn được lập ra để xin được phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Mẫu nêu rõ sản phẩm xin phê chuẩn...

2. Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là mẫu đơn được tổ chức doanh nghiệp lập ra để xin được phê chuẩn về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Mẫu đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị gồm những nội dung:

+ Thông tin tổ chức doanh nghiệp làm đơn

+ Nội dung xin phê chuẩn

+ Thông tin sản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo