Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2021

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2021 được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm được công đoàn đưa ra để nhân viên tiến hành đăng ký.

Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm

Đăng ký thi đua công đoàn

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?

Bảng đăng ký thi đua công đoàn là mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan của mình. Từ đó đề nghị khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua dành cho các cá nhân cố gắng, nỗ lực làm việc đạt kết quả tốt.

2. Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2021

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CĐCS : ………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG Ý DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC ...........

Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC.........

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam ;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn sở………………………… ngày ……/ ……/ 20…… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của CĐGD Thành phố ;

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở ………………………………… đăng ký danh hiệu thi đua và bằng khen tập thể năm học............... như sau:

Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Hoàn thành nhiệm vụ

Công đoàn cơ sở đạt cờ thi đua xuất sắc của:

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam:.............

Tổng liên đoàn lao động thành phố:.............

  • Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc: … Tổ/ tổng số … Tổ Công đoàn
  • Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc : …… Đv/ tổng số …… Đoàn viên

Đề nghị Ban thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận và xem xét vào cuối năm học

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

3. Bảng đăng ký thi đua công đoàn

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

CĐCS............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do Hạnh Phúc

........., ngày tháng năm 2020

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

Năm 2020

- Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề muốn tham gia

STTTên CĐCSĐăng ký các danh hiệu thi đuaĐại diện lãnh đạo ký tên
Thi đua toàn diệnThi đua chuyên đề
(Đăng ký tham gia thực hiện phong trào)
Cờ thi đua Tổng LĐLĐCờ thi đua LĐLĐ tỉnh.Bằng khen Tổng LĐLĐVNBằng khen LĐLĐ tỉnhgiấy khen LĐLĐ huyệnCĐCS Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thànhTổ CĐ vững mạnh xuất sắcXanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐVăn hóa - thể thaoGiỏi việc
nước - Đảm việc nhà

TM. BCH CÔNG ĐOÀNTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

4. Bảng đăng ký thi đua công đoàn số 2

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

CĐCS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do Hạnh Phúc

................, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

Năm 20...

I. CÁ NHÂN đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề muốn tham gia

STTHọ và tênThi đua toàn diệnThi đua chuyên đề
(Đăng ký tham gia thực hiện phong trào)
Cá nhân ký tên
ĐVCĐ xuất sắcBK Tổng LĐLĐVNBK LĐLĐ tỉnhGK LĐLĐ HuyệnNếp sống VMXanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐVăn hóa thể thaoKhông vi phạm các TNXHGiỏi việc
nước - Đảm việc nhà

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2021 dành cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.836