Phân phối chương trình Hóa học 11 Cánh Diều

Phân phối chương trình môn Hóa học 11 Cánh Diều được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là mẫu kế hoạch giáo dục môn Hóa học lớp 11 của bộ sách Cánh Diều. Với mẫu kế hoạch dạy học Chương trình Hóa học 11 mới sẽ giúp các thầy cô nắm vững được tiến trình dạy học môn Hóa học lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học 2023-2024.

PPCT sách giáo khoa Hóa học 11 Cánh Diều

NỘI DUNG

Số tiết

SÁCH HOÁ HỌC 11

CHỦ ĐỀ 1. CÂN BẰNG HOÁ HỌC

Bài 1. Mở đầu về cân bằng hoá học

4

Bài 2. Sự điện li trong dung dịch nước. Thuyết Brønsted – Lowry về acid – base

2

Bài 3. pH của dung dịch. Chuẩn độ acid – base

4

CHỦ ĐỀ 2. NITROGEN VÀ SULFUR

NỘI DUNG

Số tiết

Bài 4. Đơn chất nitrogen

2

Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen

3

Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide

2

Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate

3

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỌC HỮU CƠ

Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

2

Bài 9. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

3

Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

2

Bài 11. Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ

3

CHỦ ĐỀ 4. HYDROCARBON

Bài 12. Alkane

4

Bài 13. Hydrocarbon không no

5

Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm)

3

CHỦ ĐỀ 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL

Bài 15. Dẫn xuất halogen

3

Bài 16. Alcohol

4

Bài 17. Phenol

3

CHỦ ĐỀ 6. HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID

Bài 18. Hợp chất carbonyl

6

Bài 19. Carboxylic acid

5

Kiểm tra, đánh giá

7

Phân phối chương trình chuyên đề môn Hóa lớp 11 Cánh Diều

NỘI DUNG

Số tiết

SÁCH CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HOÁ HỌC 11

CHUYÊN ĐỀ 1. PHÂN BÓN

Bài 1. Giới thiệu chung về phân bón

2

Bài 2. Phân bón vô cơ

4

Bài 3. Phân bón hữu cơ

3

CHUYÊN ĐỀ 2. TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH HOÁ HỌC HỮU CƠ

Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên

5

Bài 5. Chuyển hoá chất béo thành xà phòng

4

Bài 6. Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm

4

CHUYÊN ĐỀ 3. DẦU MỎ VÀ CHẾ BIẾN DẦU MỎ

Bài 7. Nguồn gốc và phân loại dầu mỏ

2

Bài 8. Chế biến dầu mỏ

4

Bài 9. Sản xuất dầu mỏ và nhiên liệu thay thế dầu mỏ

3

Kiểm tra, đánh giá

4

Đánh giá bài viết
1 1.726
0 Bình luận
Sắp xếp theo