Quyết định 5481/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2

Quyết định 5481/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2".

Ngày 30/12/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 5481/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2".

Theo đó, tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường dựa vào 1 trong 4 tiêu chí sau đây: Glucose huyết tương lúc đói ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L); Glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp với 75g glucose bằng đường uống ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L); HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol); Bệnh nhân có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết hoặc của cơn tăng glucose huyết cấp kèm mức glucose huyết tương bất kỳ ≥ 200 mg/dL.

Bên cạnh đó, biểu hiện lâm sàng đái tháo đường típ 2 như sau: Bệnh diễn tiến âm ỉ, ít triệu chứng; Thể trạng béo, thừa cân; Tiền sử gia đình có người mắc bệnh đái tháo đường típ 2; Đặc tính dân tộc có tỷ lệ mắc bệnh cao; Dấu gai đen (Acanthosis nigricans); Hội chứng buồng trứng đa nang. Bệnh khởi phát chậm, thường không rõ triệu chứng.

Ngoài ra, các phương pháp điều trị tổng thể bệnh đái tháo đường bao gồm: Tư vấn, hỗ trợ, can thiệp thay đổi lối sống như không hút thuốc, không uống rượu bia, chế độ ăn và hoạt động thể lực; Tư vấn tuân thủ điều trị, kiểm soát cân nặng; Thuốc uống hạ đường huyết; Thuốc tiêm hạ đường huyết; Kiểm soát tăng huyết áp; Kiểm soát rối loạn lipid máu; Chống đông; Điều trị và kiểm soát biến chứng, bệnh đồng mắc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B Y T
S: /-BYT
CI CH T NAM
c lp T do H
Hà Nội, ngày tháng năm 2020

V vi
ng dn chu tr ng 
B NG B Y T
Căn cứ Luật Khám bệnh, cha bệnh năm 2009;
Căn cứ Ngh định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính
ph quy định chức năng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cấu t chc ca B Y tế;
Theo đề ngh ca Cục trưởng Cc Quản lý khám, chữa bnh,
QUYT NH:
u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dn
chẩn đoán và điều tr đái tháo đường típ 2”.
u 2. Tài liệu chuyên môn ng dn chẩn đoán điều tr đái tháo
đưng típ 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, cha bnh trong c c.
u 3. Quyết định này có hiu lc k t ngày ký, ban hành và thay thế Quyết
định s 3319/QĐ-BYT ngày 19/07/2017 ca B trưởng B Y tế v việc ban hành
tài liệu chuyên môn “Hướng dn chẩn đoán và điều tr đái tháo đường típ 2” .
u 4. Các ông, bà: Chánh n phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tng Cc
trưởng, Cục trưởng Vụ trưởng các Tổng cc, Cc, V thuc B Y tế, Giám đốc
S Y tế các tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh vin trc
thuc B Y tế, Th trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- B trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện t B Y tế; Website Cc KCB;
- Lưu: VT, KCB.
KT. B NG
TH NG
[daky]

5481
30
12


(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT
ngày tháng năm 2020)

5481
30
12
1

 

PG 

  ;
GS.TS.   t
Nam;
  t
Nam.

TS. Nguyn Quang By - ng Khoa Ni tit ng, Bnh vin Bch
Mai;
PGS.TS. T  Ch tch Hi c bnh ng Vit Nam;
  tch Hi Ni ting Vit Nam;
 c Bnh vin Ni ti;
 ng Cc Qua bnh, B Y t;
PGS.TS. Nguyn Th   tch Hi Ni tit ng Vit Nam;
PGS.TS. Trn Th  c Bnh vin Ni ti;
  c Bnh vi;
ThS. Nguyn Trng Khoa ng Cc Qua bnh;
TS. Trn  ng B i tii hc TP H 
Minh;
 Gip B i hi;
TS. Nguyn Th Phi Nga Ch nhim Khoa Khi tit, Bnh vi;
c Cc Qua bnh, B Y t;
   tch Hi Ni ting Vit Nam;
PGS.TS. H Th Kim Thanh ng B ng  i;
PGS.TS. Nguyn Hi Thy  tch Hi Ni ting Vit Nam;
 ng khoa Ni tit, Bnh vin Ni ti;
TS. Lng  chc Y t th gii;
PGS.TS. Nguyn Khoa Di  tch Hi Ni ting Vit Nam;
  o tuyn, Bnh vin Ni ti.
T 
PGS.TS. H Th Kim Thanh ng B ng  i;
TS. Trn Th Ti Ni tit ng Vit Nam;
c  Cc Qua bnh, B Y t;
 Th  Cc Qua bnh, B Y t.
Đánh giá bài viết
1 236
Bài liên quan