Quyết định 1125/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh Covid19 tại bệnh viện

Quyết định 1125/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 08/02/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1125/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Cụ thể, cần cho thở ô xy ngay với người bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng có suy hô hấp, thiếu ô xy máu, sốc. Khi tình trạng giảm ô xy máu không được cải thiện bằng các biện pháp thở ô xy, SpO2 ≤ 92%, hoặc/và gắng sức hô hấp có thể cân nhắc chỉ định thở ô xy dòng cao qua gọng mũi (High Flow Nasal Oxygen), CPAP, hoặc thở máy không xâm nhập BiPAP.

Bên cạnh đó, không áp dụng biện pháp thở máy không xâm nhập ở người bệnh có rối loạn huyết động, suy chức năng đa cơ quan, và rối loạn ý thức. Cần theo dõi chặt chẽ người bệnh để phát hiện các dấu hiệu thất bại để có can thiệp kịp thời, nếu tình trạng thiếu ô xy không cải thiện với các biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm nhập, cần đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.

Đáng chú ý, người bệnh được xuất viện khi có đủ 03 tiêu chuẩn sau: Hết sốt ít nhất 03 ngày; Các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, Xquang phổi cải thiện; Ba mẫu bệnh phẩm (các mẫu lấy cách nhau ít nhất 1 ngày) xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp realtime RT-PCR.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

BỘ Y TẾ
Số: 1125/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG phòng
chống dịch COVID-19 (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phó trưởng ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

1
B Y T
NG DN
CHĂM SÓC NGƯỜI BNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP
DO SARS-COV-2 TRONG CƠ S KHÁM BNH, CHA BNH
(Kèm theo Quyt đnh s /QĐ-BYT ngày tháng năm 2021 ca B trưng B Y t)
HÀ NI /2021
1125
08
02
2
MC LC
Đại cương về SARS-CoV-2 ...................................................................................... 3
T chc quản lý người nhim SARS-CoV-2 .......................................................... 11
Phòng nga lây nhiễm khi chăm sóc người nhim SARS-CoV-2 .......................... 21
Chăm sóc người nhim, nghi nhim SARS-CoV-2 th không triu chng, mc đ
nh và mức độ va .................................................................................................. 27
Chăm sóc người nhim SARS-CoV-2 nng và nguy kch ...................................... 29
Chăm sóc và quản lý thai ph nhim hoc nghi nhim SARS-CoV-2 ................... 50
Chăm sóc trẻ nhim, nghi nhim SARS-CoV-2 ..................................................... 57
Ph lc ..................................................................................................................... 61
3
ĐẠI CƯƠNG V SARS-COV-2
I. Đại cương
Vi rút Corona (CoV) là một họ virút lây truyền từ động vật sang người và gây
bệnh cho người từ cảm lạnh thông thường đến các tình trạng bệnh nặng, đe dọa
tính mạng của NB như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) năm 2002
Hội chứng hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012. Từ tháng 12/2019, một
chủng vi rút corona mới (SARS-CoV-2) đã được xác định căn nguyên gây dịch
nhiễm trùng hấp cấp tính (SARS-CoV-2) tại thành phố Hán (tỉnh Hồ Bắc,
Trung Quốc), sau đó lan rộng ra toàn Trung Quốc cho tới nay hầu hết các nước
trên thế giới. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố SARS-
CoV-2 một đại dịch toàn cầu. Chủng SARS-CoV-2 ngoài lây truyền từ động vật
sang người, còn lây trực tiếp tngười sang người chủ yếu qua giọt bắn đường
hấp qua đường tiếp xúc. Vi t cũng khả năng lây truyền qua đường không
khí qua khí dung (aerosol), đặc biệt tại các sở y tế và những nơi đông người
ở không gian kín.
Từ ca bệnh đầu tiên được xác nhận tại Trung Quốc vào ngày 08/12/2019.
Tính đến 02/02/2021, sau hơn 1 năm gây dịch hơn 200 quốc gia và vùng lãnh
thổ, toàn thế giới 102.626.724 ca COVID-19, trong đó 2.216.279 người tử
vong. Tại Việt Nam, đến ngày 02/02/2021 đã 1.851 ca COVID-19, trong đó
35 ca tử vong.
Người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 biểu hiện lâm sàng đa dạng: từ nhiễm
không triệu chứng, tới những biểu hiện bệnh nặng như viêm phổi nặng, suy
hấp, sốc nhiễm trùng, suy chức năng đa quan tử vong, đặc biệt những
người cao tui, người có bệnh mạn tính hay suy giảm miễn dịch.
Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị bệnh. Việc sử dụng vắc xin phòng
bệnh mới được tiến hành bắt đầu tại một số nước và n nhiều khó khăn nên các
biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chủ động như mang khẩu trang, sdụng phương
tiện phòng hộ nhân (PHCN) đúng tình huống; VST; vệ sinh bề mặt môi trường;
giữ khoảng cáchtránh tụ tập đông người… các biện pháp tối quan trọng trong
phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2.
II. Chẩn đoán
1. Định nghĩa ca bệnh
1.1. Trường hợp bệnh nghi ngờ
Bao gồm các trường hợp:
A. Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được
bằng các nguyên nhân khác.
B. Người bệnh bất kỳ triệu chứng hấp nào tiền sử đến/qua/ở/về
từ vùng dch tễ* có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các
triệu chứng HOẶC tip xúc gần (**) với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định
COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.
Đánh giá bài viết
1 179
Bài liên quan