Quyết định 1125/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 1125/QĐ-BYT Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định 1125/QĐ-BYT 2021 được Bộ y tế ban hành về Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh.