Quy trình chuyển thẻ bảo hiểm điện tử từ năm 2020

Từ ngày 01/01/2020, cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế thay cho thẻ giấy, gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin.

Quy trình chuyển đổi thẻ bảo hiểm điện tử từ 1/1/2020

Đây là thông tin mới về chính sách bảo hiểm đối với người sử dụng nên sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra như thẻ bảo hiểm điện tử là gì, cách chuyển đổi bảo hiểm điện tử như thế nào, chuyển đổi thẻ bảo hiểm điện tử ở đâu... Để nắm rõ hơn về thẻ bảo hiểm điện tử, mời các bạn cùng tham khảo nội dung sau đây.

1. Bảo hiểm y tế điện tử là gì

Có thể hiểu thẻ bảo hiểm điện tử là dạng thẻ chip, kích cỡ giống hệt với một một chiếc thẻ ATM hay Master card, trong đó tích hợp dữ liệu cả thẻ BHYT và sổ BHXH, lưu giữ các thông tin cơ bản, quá trình đóng, hưởng của người tham gia BHXH, BHYT, người sử dụng thẻ được xác thực thông qua đầu đọc và nhận diện vân tay.

Dữ liệu chi tiết của thẻ bảo hiểm điện tử đối với người tham gia BHXH, BHYT sẽ được lưu giữ tại Trung tâm dữ liệu tập trung của ngành BHXH, các dữ liệu này sẽ được truy xuất khi người tham gia thực hiện các giao dịch như khám, chữa bệnh BHYT, giải quyết các chế độ BHXH... Thẻ bảo hiểm điện tử sẽ phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác, giải quyết chế độ BHXH, BHYT đồng thời rút ngắn thời gian đáp ứng yêu cầu, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như mang lại nhiều ứng dụng tiện ích cho người sử dụng.

2. Quy trình chuyển đổi thẻ bảo hiểm điện tử

Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia. Sự thay đổi này mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan như người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong lộ trình đã được đặt ra tại các văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, từ thời điểm 1/1/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia.

Ông Võ Khánh Bình, Trưởng Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam), cho biết, triển khai thẻ BHYT điện tử trên cơ sở yêu cầu của Luật BHYT về “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT”.

Để thực hiện tốt quy trình đổi thẻ BHYT, thay thế hoàn toàn cho thẻ BHYT và sổ BHXH giấy như hiện nay, BHXH Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý BHYT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT.

BHXH Việt Nam đã ban hành các quy định về việc cấp mã số BHXH cho các đối tượng tham gia với mục tiêu mỗi người chỉ có một mã số BHXH duy nhất khi tham gia BHXH, BHYT. Từ giữa năm 2016, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát từng đối tượng và hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT nhằm đồng bộ hóa dữ liệu lên hệ thống thông tin do ngành BHXH quản lý.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, hiện tại, các điều kiện về cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT trong quản lý đã cơ bản hoàn thiện, BHXH Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng tham gia và hoạt động nghiệp vụ của ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT như cấp số định danh cá nhân (mã số BHXH) cho người tham gia.

Mặt khác, người tham gia và các cơ sở KCB cũng đã quen với việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT. Do đó, việc triển khai thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới là rất thuận lợi.

Theo BHXH Việt Nam, với người tham gia BHYT đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ. Trong giai đoạn chuyển đổi sang thẻ điện tử, BHXH Việt Nam vẫn bảo đảm đầy đủ các quyền lợi người bệnh.

Đánh giá bài viết
1 379
0 Bình luận
Sắp xếp theo