Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Anh

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Sau đây là Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Anh, mời các bạn tham khảo.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2

MÔN TIẾNG ANH

1. Nhóm tác giả: Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên)

a) Ưu điểm:

SGK trình bày phù hợp với đặc trưng môn học. Nội dung sgk đảm bảo tính khoa học,hiện đại, thiết thực. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất của học sinh. Sgk có nội dung kiến thức phong phú. Nội dung phù hợp với kế hoạch, hoạt động của trường. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú, dễ tìm kiếm .sử dụng. Nội dung đảm bảo phong tục văn hóa địa phương. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thông câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Nội dung sgk phù hợp với các đối tượng hs. Nội dung đảm bảo phù hợp với năng lực hs. Nội dung sgk có thể triển khai tốt với điều kiện csvc của nhà trường. Nội dung sgk có thể giúp gv, hs tự chủ, sáng tạo.

b) Hạn chế:

Một số hình ảnh bài nghe hơi rối. Cần sử dụng mạng internet để truy cập phần mềm. Nội dung một số bài đọc dễ gây nhàm chán.

2. Nhóm tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên)

a) Ưu điểm:

Sgk trình bày hấp dẫn.đảm bảo hình ảnh. Các bài có nội dung phong phú. Hệ thống nội dung câu hỏi nhất quán. Nội dung sgk đảm đảo tính phân hóa. Sgk có nội dung kiên thức phong phú. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho hs. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thông câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính mềm dẻo, tính phân hóa không mang định kiến về lứa tuổi, giới tính, . Nội dung sách giáo khoa phù hợp với trình độ của học sinh. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai được với các điều kiện dạy học ở địa phương. Nội dung sgk giúp giáo viên tự chủ.

b) Hạn chế:

Một số từ vựng hơi khó nhớ. Chưa gắn kết với thực tiễn. Một vài nội dung chưa phù hợp với các đối tượng hs.

3. Nhóm tác giả: Lưu Thị Kim Nhung (chủ biên)

a) Ưu điểm:

Trình bày cân đối,hấp dẫn, đảm bảo tính thẩm mĩ. Nội dung dễ sử dụng, Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất hs. Cấu trúc phát huy tính chủ động của hs. Tạo đk cho gv linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học. Hđ giáo dục phù hợp với khả năng của hs. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho hs. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Nội dung phù hợp với khả năng học tập cuả hs. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Nội dung sgk phù hợp với các đối tượng hs. Nội dung đảm bảo phù hợp với năng lực hs. Nội dung sgk có thể triển khai tốt với điều kiện csvc của nhà trường. Nội dung sgk có thể giúp gv, hs tự chủ, sáng tạo.

b) Hạn chế: không

4. Nhóm tác giả: Hoàng Tăng Đức (chủ biên)

a) Ưu điểm:

Tạo hứng thú cho hs.Trình bày hấp dẫn.nội dung đảm bảo tính thiết thực. Các bài học trong sgk trình bày đa dạng.phù hợp với hs. Cấu trúc bài họ trong sgk bảo đảm tính khoa học. Nội dung sgk có thể điều chỉnh phù hợp. Tạo đk cho gv linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học. Hđ giáo dục phù hợp với khả năng của hs. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho hs. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Nội dung phù hợp với khả năng học tập cuả hs. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thông câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Tạo hứng thú cho hs.trình bày hấp dẫn.nội dung đảm bảo tính thiết thực.Các bài học trong sgk trình bày đa dạng.Phù hợp với hs. cấu trúc bài họ trong sgk bảo đảm tính khoa học. Nội dung sgk có thể điều chỉnh phù hợp.

b) Hạn chế:

Kênh hình chủ yếu là tranh, có ít ảnh chụp. Nên bổ sung mẫu câu.

5. Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Bình (chủ biên)

a) Ưu điểm:

Tạo hứng thú cho hs.trình bày hấp dẫn.Nội dung đảm bảo tính thiết thực. Các bài học trong sgk trình bày đa dạng.Phù hợp với hs. Cấu trúc bài họ trong sgk bảo đảm tính khoa học. Nội dung sgk có thể điều chỉnh phù hợp. Tạo đk cho gv linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học.Hđ giáo dục phù hợp với khả năng của hs. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho hs. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Nội dung phù hợp với khả năng học tập cuả hs. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Nội dung sgk phù hợp với các đối tượng hs. Nội dung đảm bảo phù hợp với năng lực hs. Nội dung sgk có thể triển khai tốt với điều kiện csvc của nhà trường. Nội dung sgk có thể giúp gv, hs tự chủ, sáng tạo.

b) Hạn chế:

Kênh hình chủ yếu là tranh, có ít ảnh. Một số tài liệu gv phải tự tải về. Phần bổ trợ cho các bài còn hơi ít.

6. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ biên)

a) Ưu điểm:

SGK trình bày phù hợp với đặc trưng môn học. Nội dung sgk đảm bảo tính khoa học,hiện đại, thiết thực. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất của học sinh. Cấu trúc sgk phát huy tiềm năng của hs. Các chủ đề thiết kế đa dạng các hoạt động. Sgk có nội dung kiến thức phong phú .Nội dung phù hợp với kế hoạch, hoạt động của trường. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. SGK trình bày phù hợp với đặc trưng môn học. Nội dung đảm bảo phong tục văn hóa địa phương.Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Nội dung sgk phù hợp với các đối tượng hs. Nội dung đảm bảo phù hợp với năng lực hs. Nội dung sgk có thể triển khai tốt với điều kiện csvc của nhà trường. Nội dung sgk có thể giúp gv, hs tự chủ, sáng tạo

b) Hạn chế: không

7. Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hiền (chủ biên)

a) Ưu điểm:

Sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình. Nội dung đảm bảo tính khoa học, thiết thực. Nội dung chú trọng đến việc rèn luyện cho HS khả năng tự học. Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động. Các bài học được thiết kế tạo điều kiện cho GV linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và PPDH. Nội dung kiến thức phong phú, đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp. ND tạo điều kiện để nhà trường, Gv xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá HS. Học liệu, sách điện tử đi kèm SGK đa dạng, phong phú. ND đảm bảo phù hợp văn hóa địa phương, có thể điều chỉnh, bổ sung. Cấu trúc sgk tạo điều kiện để bổ sung những nội dung và HĐ đặc thù thích hợp với địa phương. Hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp trình độ học sinh vùng miền. Chất lượng sách tốt. ND đảm bảo tính phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với địa phương. ND đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ của HS và năng lực GV địa phương. ND sgk có thể triển khai được với điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện dạy học ở địa phương. ND sgk giúp hs, nhà trường và giáo viên tự chủ, sang tạo.

b) Hạn chế: không

8. Nhóm tác giả:Võ Đại Phúc (chủ biên)

a) Ưu điểm:

Tạo hứng thú cho hs.trình bày hấp dẫn.Nội dung đảm bảo tính thiết thực. Các bài học trong sgk trình bày đa dạng.Phù hợp với hs. Cấu trúc bài họ trong sgk bảo đảm tính khoa học. Nội dung sgk có thể điều chỉnh phù hợp. Tạo đk cho gv linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học. Hđ giáo dục phù hợp với khả năng của hs. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho hs. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Nội dung phù hợp với khả năng học tập cuả hs. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng hs. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét. Nội dung sgk phù hợp với các đối tượng hs. Nội dung đảm bảo phù hợp với năng lực hs. Nội dung sgk có thể triển khai tốt với điều kiện csvc của nhà trường. Nội dung sgk có thể giúp gv, hs tự chủ, sáng tạo.

b) Hạn chế:

Kênh hình chủ yếu là tranh, có ít ảnh chụp. Nên bổ sung mẫu câu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7.252
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.