Quyết định 140/QĐ-UBND HCM 2022 ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với GDMN

Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 mầm non TP HCM

Ngày 12/01/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 140/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố.

Theo đó từ tháng 2/2022 trẻ mầm non trên địa bàn TP HCM có thể quay trở lại trường học dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và người chăm sóc.

Thời gian kết thúc năm học dự kiến đến ngày 29/7/2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Theo dõi chỉ đạo cấp học mầm non thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh của Thành phố;

- Quyết định cho trẻ em nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù đảm bảo số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định;

- Chỉ đạo việc triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy - học phù hợp, bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, trẻ em cấp học mầm non của Thành phố.

Chi tiết Quyết định 140/QĐ-UBND mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về của Hoatieu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 940

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo