Nghị quyết 87/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 87/NQ-CP 2019

Nghị quyết 87/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương.

Ngày 07/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương. Theo đó, điều chỉnh giảm tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương từ 105.619 ha tương đương 63,78% (năm 2010) xuống còn 94.418 ha tương đương 56,6% (năm 2020); tăng diện tích đất phi nông nghiệp từ 59.42 ha tương đương 35.88% (năm 2010) lên thành 72.361 ha tương đương 43,38% (năm 2020); tăng diện tích đất đô thị từ 21.169 ha tương đương 12,78% (năm 2010) lên thành 28.438 ha tương đương 17,05% vào năm 2020.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 87/NQ-CP

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Hải Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm: Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo các chỉ tiêu nói trên; Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất đặc dụng; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo