Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP

Sửa đổi quy định về cách chức thành viên Ủy ban

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau:

- Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

+ Xã loại I: có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Xã loại II: có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (hiện hành quy định chỉ được có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân);

+ Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

+ Phường, thị trấn loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Phường, thị trấn loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (hiện hành quy định chỉ được có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân);

+ Phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Từ ngày Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phương, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP).

Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 25.06.2020 11:38:47 +07:00
Đánh giá bài viết
1 129
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo