Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Từ 22/5, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Việc thực hiện đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh hoặc sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy. Trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đã hủy hiệu lực vẫn được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thời hạn lưu trữ quy định của pháp luật chuyên ngành.

Tổ chức, cá nhân có thể in hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử do tổ chức, cá nhân đó khởi tạo từ hệ thống thông tin để lưu, đối chiếu thông tin hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra… Văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định.

Đối với giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu trữ, kết nối thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, tùy theo nhu cầu, tổ chức cá nhân có thể yêu cầu cấp bản sao điện tử theo hai cách: Yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 314
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo