Mức giá xét nghiệm COVID-19 mới nhất

Giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 mới nhất

Bộ y tế công bố mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid19 mới nhất. Ngày 18/02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 21/02/2022 được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BYT. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn:

Mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

(Hiện hành, theo Thông tư 16/2021/TT-BYT mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm).

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

(Hiện hành, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm).

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

+ Trường hợp mẫu đơn: Mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng xét nghiệm.

(Hiện hành, mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm).

+ Trường hợp gộp mẫu: Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022.

Phụ lục
MỨC GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
SARS-COV-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

___________

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ

Mức giá

Mức giá (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm)

Mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm

A

B

1

2

I

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn

11.200

78.000

II

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/ bán tự động mẫu đơn, gồm:

30.800

178.900

III

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn, gồm:

212.700

1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

45.400

2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

167.300

3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm phản ứng

501.800

IV

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp

1

Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu)

78.800

1.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

24.100

1.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

54.700

1.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm phản ứng

1.3.1

Trường hợp gộp 2 que

223.300

1.3.2

Trường hợp gộp 3 que

175.100

1.3.3

Trường hợp gộp 4 que

151.000

1.3.4

Trường hợp gộp 5 que

136.600

2

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu)

62.500

2.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

23.300

2.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

39.200

2.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm phản ứng

2.3.1

Trường hợp gộp 6 que

110.600

2.3.2

Trường hợp gộp 7 que

103.800

2.3.3

Trường hợp gộp 8 que

98.600

2.3.4

Trường hợp gộp 9 que

94.600

2.3.5

Trường hợp gộp 10 que

91.400

3

Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm

112.500

3.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

48.400

3.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

64.100

3.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm phản ứng

3.3.1

Trường hợp gộp 2 mẫu

257.000

3.3.2

Trường hợp gộp 3 mẫu

208.800

3.3.3

Trường hợp gộp 4 mẫu

184.700

3.3.4

Trường hợp gộp 5 mẫu

170.300

4

Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm

97.200

4.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

49.200

4.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

48.000

4.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm phản ứng

4.3.1

Trường hợp gộp 6 mẫu

145.300

4.3.2

Trường hợp gộp 7 mẫu

138.500

4.3.3

Trường hợp gộp 8 mẫu

133.300

4.3.4

Trường hợp gộp 9 mẫu

129.300

4.3.5

Trường hợp gộp 10 mẫu

126.100

Lưu ý: giá xét nghiệm Covid19 được ban hành tại Thông tư số 02 /2022/TT-BYT đã bao gồm tất cả các chi phí lấy mẫu, bảo quản, thực hiện, trả kết quả xét nghiệm...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 766
0 Bình luận
Sắp xếp theo