Giáo viên trường công nhận 1,5 triệu đồng dịp Tết Âm lịch 2021

Mức chi quà Tết cho giáo viên trường công tại TP Hồ CHí Minh

Giáo viên trường công nhận 1,5 triệu đồng/người dịp Tết Âm lịch 2021. Đây là nội dung tại Công văn 189/SGDÐT-KHTC ngày 20/01/2021 về chi quà Têt Âm lịch 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Theo đó, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà Tết Âm lịch 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, cụ thể như sau:

(1) Mức chi: 1.500.000 đồng/người.

(2) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT (có mặt tại thời điểm tháng 01/2021 và trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021).

Như vậy, giáo viên các trường công lập trên địa bàn TP.HCM sẽ được nhận quà Tết Âm lịch 2021 trị giá 1,5 triệu đồng/người.

(3) Nguồn kinh phí:

- Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị.

Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm Bảng lương tháng 01/2021 của đơn vị gửi Sở GD&ĐT trước ngày 31/01/2021.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà tết cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo