Dùng số định danh cá nhân thay CMND khi làm thủ tục về nhà ở

Được sử dụng định danh cá nhân khi làm thủ tục về nhà ở

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Có thể sử dụng định danh cá nhân khi làm thủ tục về nhà ở

Theo đó, khoản 2 Điều 4 Nghị định này nêu rõ, nếu đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số này khi thực hiện thủ tục liên quan đến nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân được thay thế bằng số định danh cá nhân là bản sao:

- Giấy chứng minh nhân dân;

- Thẻ Căn cước công dân;

- Hộ chiếu;

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân khác.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này cũng thay thế cụm từ “nộp 02 bộ hồ sơ” nêu tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thành “nộp 01 bộ hồ sơ” khi người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước tại đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở.

Không chỉ vậy, ngoài các giấy tờ sau đây, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nộp đem nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác:

- Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo