Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên dạy nghề

Không yêu cầu chứng chỉ tin học ngoại ngữ với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nội dung này được quy định tại Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Thông tư 21 yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau.

Đối với giáo viên dạy nghề trình độ sơ cấp:

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

- Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Đối với giáo viên dạy nghề trình độ trung cấp:

- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người dùng đầu cơ Sơ hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.- Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Đối với giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng:

- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sơ hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.
- Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Như vậy, so với các quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư 21 đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên dạy nghề. Giáo viên dạy nghề chỉ cần có năng lực sử dụng/ứng dụng ngoại ngữ/công nghệ thông tin theo yêu cầu vị trí việc làm...Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo