Điều kiện để được công nhận là khu du lịch

Hồ sơ xét công nhận là khu du lịch

Khu du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, thu hút nhiều khách du lịch. Điều kiện để được công nhận là khu du lịch theo quy định của pháp luật như thế nào? Hồ sơ xin xét công nhận khu du lịch gồm những gì?

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật du lịch 2005;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật du lịch 2005 quy định khu du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là khu du lịch quốc gia:

"- Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, có khả năng thu hút lượng khách du lịch cao;

- Có diện tích tối thiểu một nghìn héc ta, trong đó có diện tích cần thiết để xây dựng các công trình, cơ sở dịch vụ du lịch phù hợp với cảnh quan, môi trường của khu du lịch; trường hợp đặc biệt mà diện tích nhỏ hơn thì cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch đồng bộ, có khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất một triệu lượt khách du lịch một năm, trong đó có cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cần thiết phù hợp với đặc điểm của khu du lịch.

- Thẩm quyền quyết định: Điều 6 Nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khu du lịch quốc gia khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, có khả năng thu hút nhiều khách du lịch.

+ Có diện tích tối thiểu là một nghìn héc ta.

+ Có khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất một triệu lượt khách du lịch một năm.

+ Có quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch.

+ Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Có cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí, thể thao và các cơ sở dịch vụ đồng bộ khác."

Khu du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là khu du lịch địa phương: quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật du lịch 2005 như sau:

- Có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có khả năng thu hút khách du lịch;

- Có diện tích tối thiểu hai trăm héc ta, trong đó có diện tích cần thiết để xây dựng các công trình, cơ sở dịch vụ du lịch;

- Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cần thiết phù hợp với đặc điểm của địa phương, có khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm.

Điều kiện công nhận khu du lịch

- Thẩm quyền quyết định: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận khu du lịch địa phương khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có tài nguyên du lịch hấp dẫn.
  • Có diện tích tối thiểu là hai trăm héc ta.
  • Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm.
  • Có quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch.
  • Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Đánh giá bài viết
1 391
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo